Eneas konsernet er en ledende aktør innen samkjøps- og energitjenester. Vi sikrer energi for mer enn 40 000 bedrifter over hele Norden.