Spørsmål og svar (forvalter/driftspersonell)

VENI Metering har installert fjernavleste timesmålere hos alle abonnenter. Verdiene samles inn og kontrolleres fortløpende.

Ordningen er norsk-svensk og er til for å gi støtte til utbygging av ytterligere fornybar energi.

Selve elsertifikatet utstedes til kraftprodusenter som produserer fornybar energi som således kan omsette sertifikatene på kraftbørsen. Det er NVE som forvalter ordningen i Norge og kraftleverandørene er pålagt å kjøpe inn elsertifikater på vegne av sluttbruker og viderefakturerer dette via strømregningen.
For mer info se https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/elsertifikater/

Eller se regjeringens egen infoside om elsertifikat:
https://www.regjeringen.no/no/tema/energi/fornybar-energi/elsertifikater1/id517462/

Eneas fakturerer alle målepunkter etter samme nettariff som lokal netteier. Dersom du ønsker å vite mer om dine nettariffer kan du velge link til aktuell netteier, eventuelt kontakte vår kundeservice for mer informasjon.

Netteier Netteiers hovedside
Agder Energinett AS http://www.aenett.no/
Alta Kraftlag SA http://www.altakraftlag.no/
BKK AS http://bkk.no/
EB Nett AS https://www.eb-nett.no/
Elverum Energi AS http://www.elverumenergi.no/
Energi 1 Follo Røyken AS http://www.energi1nett.no/
Fredrikstad EnergiNett AS http://www.fen.no/
Hafslund Nett https://www.hafslundnett.no/
Istad Nett AS http://www.istadnett.no/
Klepp Energi AS http://www.klepp-energi.no/forsiden
Lier Everk AS https://www.lier-everk.no/
Lyse Elnett AS http://www.lysenett.no/
Nordmøre Energiverk AS http://neasnett.no/
Nord-Østerdal Kraftlag SA http://www.nok.no/
NTE Nett AS http://www.nte.no/index.php/no/
Orkdal Energi AS http://www.orkdalenergi.no/
SFE Nett AS http://www.sfenett.no/
Skagerak Nett AS http://www.skagerakenergi.no/
Sunnfjord Energi AS http://www.sunnfjordenergi.no/
Svorka Energi Nett http://svorkanett.no/
Tafjord Nett AS https://www.tafjordnett.no/
Trønder Energi Nett AS https://tronderenergi.no/
VOKKS AS http://www.vokksnett.no/
Voss Energi AS http://www.vossenergi.no/
MälarEnergi http://www.malarenergi.se/
Fortum http://www.fortum.com/

Kontakt VENI Metering på post@venimetering for å få tilsendt brukernavn og passord.

Gjennom fellesmåling får du et eksakt bilde av hvordan bygget forbruker strøm. Korrekt og detaljert måling er helt essensielt for alt energieffektivseringsarbeid. Alle verdier kan også overføres til ditt EOS (Energioppfølgingssystem).

VENI Metering benytter automatisk avleste timesmålere på alle fellesmålte bygg. Alle målerverdier i hele bygget gjøres tilgjengelig i en ePortal. Her får du enkelt og raskt oversikt over alle målere, inkl. målernr., målernavn, hvem som står som abonnent og forbruk.  Du kan se strømforbruket pr måler eller for hele eiendomsporteføljen i alle formater og sammenligne perioder etter ønske.

Alle VENI Metering nettabonnenter kan logge seg inn på kundeportalen «Min side» og får der full oversikt over forbruk time for time.

Leietaker får faktura på nettleie fra VENI Metering i stedet for fra lokal netteier. Tariffen er den samme. Leietaker står fritt til å velge strømleverandør. De som velger strøm fra VENI Metering får strøm og nett på samme faktura.

Normalt vil det ikke medføre noen kostnader å etablere fellesmåling hverken for byggeier, forvalter eller leietaker. VENI Metering nettjeneste er skreddersydd for bygg med mange leietakere og inkluderer en rekke nyttige tjenester som gir forvaltere av denne type eiendommer mer for pengene.

Fellesmåling er en komplett løsning der VENI Metering ivaretar korrekt avregning og fakturering av nettleie til alle leietakere, inkludert fordeling og fakturering av fellesanlegg om ønskelig. VENI Metering kundeservice ivaretar alle henvendelser fra leietakere.

Fellesmåling benyttes av kjøpesentre og kontorbygg med flere leietakere. Retten til fellesmåling gjelder alle typer næringsbygg.

Retten til å kreve fellesmåling for private boenheter og fritidsboliger opphørte 1. januar 2010. Det ble vedtatt at private enheter skal måles og avregnes individuelt.

Ca. 50 små og store eiendomsforvaltere benytter måling, energiadministrasjon og fellesmåling fra VENI Metering. Våre tjenester er utviklet i samarbeid med forvaltere for å dekke aktuelle behov.

VENI Metering tjenester omfatter kartlegging av bygg, optimalisering og etablering av målerstruktur, innsamling og validering av måleverdier, fakturering, fordeling av felleskostnader, håndtering av eksterne kraftleverandører, kundeservice og online tjenester. Som kunde kan du velge å outsource hele eller deler av energidriften.

VENI Metering har lang erfaring med måling og energiadministrasjon for et stort antall eiendommer og har gode rutiner og systemer for å håndtere dette korrekt og kostnadseffektivt.

Sikrer energi til din bedrift

Sikrer energi til din bedrift