Velg avtale

Avtalene tilbys bedriftskunder i VENI Meterings fellesmålte bygg. Med en av disse strømavtalene får dere strøm og nett på samme faktura.

Garantipris

Velger du garantipris sikrer du deg mot store endringer i strømprisen og du betaler aldri mer enn den til enhver tid gjeldene maksprisgarantien fra VENI Metering.

Kontakt oss på 32 24 22 30 eller send en mail til post@venimetering.no

Spotpris

Spotprisavtalen følger prisene i markedet fra dag til dag og svinger hele tiden. Med en slik avtale betaler du det samme for strømmen som VENI Metering gjør pluss et påslag som skal dekke våre kostnader. 

Kontakt oss på 32 24 22 30 eller send en mail til post@venimetering.no

Samkjøp

Alle leietakere som får nettfaktura fra VENI Metering har mulighet til å tegne en Samkjøpsavtale kostnadsfritt for å sikre seg løpende strømforvaltning som gir forutsigbarhet og lave priser over tid. (Eneas er største aktør på innkjøp av strøm i Norden og handler 7,3 TWh på vegne av over 30.000 bedrifter). Kontakt vårt søsterselskap Eneas Services v/Kyrre-Lind Isaksen på epost kyrre.lind-isaksen@eneas.no eller mobil 96467554.

VENI Meterings standardprodukter for kraftlevering, inkluderer Opprinnelsesgaranti av strøm. Opprinnelsesgarantier er et finansielt bevis på at det produseres like mye godkjent fornybar strøm som kundene kjøper.  

Se mer informasjon under «Miljøvalg» 

Sikrer energi til din bedrift

Sikrer energi til din bedrift