Miljøvalg

VENI Meterings standardprodukter for kraftlevering, inkluderer Opprinnelsesgaranti av strøm. Opprinnelsesgarantier er et finansielt bevis på at det produseres like mye godkjent fornybar strøm som kundene kjøper.

Så langt har vi valgt ren vannkraft i Norge og Sverige. Basert på tilbakemeldinger og markedsutvikling, og et ønske om at dette skal gjøre en reell forskjell, gjør vi nå dette enda bedre. 

Norsk og svensk vannkraft er i all hovedsak ferdig utbygd og etablert for mange år siden. Den viktigste endringen i skiftet mot en mer grønn kraftproduksjon skjer nå på kontinentet, hvor ny fornybar energi fortrenger produksjon ved kull- og kjernekraftverk. Bare i Danmark falt kullforbruket med 21% i 2017. Ved å sikre opprinnelse fra europeisk vindkraft vil vi være med på å støtte opp under fornybar produksjon som erstatter mindre miljøvennlig kraftproduksjon.

Vi har derfor endret sammensetningen av opprinnelsesgarantier slik at den i hovedsak består av europeisk vind, med en mindre andel vannkraft fra Norge og Sverige.

Denne endringen har vi gjennomført uten kostnadsmessige konsekvenser for kundene våre.

Sikrer energi til din bedrift

Sikrer energi til din bedrift