Energianskaffelse

Energianskaffelse
Innkjøp av elektrisk kraft
Anskaffelse av elektrisk energi

Eneas er spesialister på forhandling av elektrisk energi, og tilbyr to forskjellige tjenester for Energianskaffelser. Vårt nordiske ekspertteam sørger for konkurransedyktige priser ved kontinuerlig overvåkning av markedsprisene på kort og lang sikt, og ved å sørge for handel til rett tid.  Felles for tjenestene er at de beskytter våre kunder i Norge, Sverige og Finland fra markedsvolatilitet og plutselige prishopp.

Etter snart 25 års erfaring i kraftmarkedet handler Eneas nå mer enn 7 milliarder kWh i året til over 30 000 forretningskunder i Norden. Eneas har som en del av VENI Energy Group, etablert seg som den ledende leverandøren av energiinnkjøpstjenester i Norge, Sverige og Finland.

Som kunde får du tilgang til et nordisk ekspertteam med bred og tung markedskompetanse. Dette teamet gjør grundige markedsevalueringer og vurderer fortløpende når og hvordan kundevolumene bør kjøpes inn og prissikres – direkte i engrosmarkedet.

 

 

“VENI Energy Group med datterselskap Eneas er den ledende leverandøren av strøminnkjøpstjenester i Norge, Sverige og Finland.”

 

Samkjøp av kraft

Samkjøp av kraft er en tjeneste for innkjøp av strøm hvor kundene for en periode fremover i tid er garantert priser under et definert pristak. Pristaket er fastsatt etter prissikring av fremtidige leveranser i ulike prissikringskontrakter, både med fast og flytende prisreferanse, i tillegg til en løpende forvaltning gjennom leveringsperioden. Deler av sikringene skjer etter at Eneas har gjennomført auksjoner for handel direkte med de store aktørene i engrosmarkedet.  Oppgavene med å forestå fysisk leveranse og faktureringstjenester blir også kjøpt inn via konkurranseprosesser i markedet.

Samkjøpstjenesten er bygget opp rundt handel for et stort samlet volum fra mange kunder som gir direkte tilgang til engrosmarkedet og til tjenester enkeltkunder normalt ikke har tilgang til.

Anbudskonkurranser blir avholdt når Eneas sitt ekspertteam anser kraftprisene som attraktive. Prissikringene struktureres slik at kundene er garantert priser lavere enn et fastsatt pristak for en definert tidsperiode (normalt 3 til 15 måneder frem i tid). Samtidig vil kundene få lavere priser dersom det underliggende markedet skulle falle.

Dette gir både fordelen av et produkt med fast pris (du kjenner høyeste pris, hvilket gjør det lettere å budsjettere), og fordelen av et spotmarkedsbasert produkt (lavere priser dersom det underliggende markedet faller). Det beste fra begge verdener!

Valg av leverandør for fysisk levering og faktureringstjenester er gjenstand for konkurranse hver 12.-24. måned.

Eneas kjøper inn strøm på denne måten for ca 15 000 bedrifter i Norge og Sverige, og tilbyr nå den samme tjenesten også i Finland gjennom VENI Energia.

Med Samkjøpstjenesten har Eneas sine kunder et innkjøp av strøm som gir:

  • Trygghet og forutsigbarhet på prisene 3-4 kvartaler frem i tid gjennom pristak som Eneas garanterer. Dette gjør budsjettering enklere, og plutselige prishopp en kald vinter gir ikke ekstra kostnader.
  • «Riktig avtale til riktig tid” – med makspris for forutsigbarhet, og med høyere andel fast prissikring om vinteren enn om sommeren. Dermed drar man fordel av mulige prisfall i markedet.
  • Gevinst gjennom lavere pris når innkjøpsprisene i markedet faller – da faller prisen til kundene våre også. Avtalen sikrer handelsberedskap i forhold til markedsutviklingen fremover i tid.
  • Konkurransedyktige betingelser på grunn av at Eneas sine kunder samlet utgjør et stort volum. Levering og fakturering av kraften utføres av en fysisk leverandør, mens prissikringshandel gjennomføres etter konkurranse mellom de store aktørene i engrosmarkedet.
  • Kraft med dokumentert fornybar opprinnelse.
  • En profesjonell håndtering av din bedrifts strømanskaffelse, slik at du kan fokusere på det du skal: din kjernevirksomhet!

Anskaffelse av kraft gjennom strukturerte anbudsprosesser (Tendering & Hedging)

Tendering & Hedging er en strukturert anbudsprosess hvor et stort antall leverandører inviteres til å by på leveransen til individuelle kunder. Leverandøren som tilbyr de laveste påslagene, vinner ditt volum for den avtalte tidsperioden.

Eneas sitt ekspertteam vil deretter aktivt administrere ditt samarbeid med leverandøren, og utføre bestillinger for å fastsette fremtidige priser når de kort- og langsiktige markedene anses som attraktive. Du oppnår lavere strømutgifter ved at strømleverandørene konkurrerer om prisen via anbud, og ved at strøm anskaffes på riktig tidspunkt.

Våre eksperter tar seg av anbudet på dine vegne. Strømprisen forblir konkurransebasert, og risikoene forbundet med strømanskaffelse er alltid under kontroll. Strømprisene er kjent før man går inn i et nytt år, og det er dermed lett å budsjettere.

VENI Energy Group administrerer strømforsyning på denne måten for ca 15 000 bedrifter i Finland og Sverige. Tjenesten introduseres i Norge i 2020.

For å diskutere hvordan Eneas kan hjelpe deg med å oppnå konkurransedyktig og effektiv anskaffelse av energi, kontakt oss.

 

Sikrer energi til din bedrift