Energianskaffelse

Innkjøp av elektrisk kraft ved porteføljeforvaltning etter anbudsprosesser, med risikostyring i fokus

VENI Energy Group er den ledende tjenesteleverandøren for innkjøp av elektrisk kraft til bedrifter i Norden. Etter nærmere 30 års erfaring med krafthandel, har vi nå mer enn 48 000 kunder i Finland, Sverige og Norge. Vi forvalter nå et kraftforbruk på mer enn 11 milliarder kWh per år. VENIs nordiske team av eksperter forvalter dette volumet, og tar kvalifiserte beslutninger basert på sin ekspertise på grossistmarkedet, med bred innsikt i risikobildet og muligheter i det nordiske kraftmarkedet.

For våre ulike tjenestetilbud overvåker teamet markedet kontinuerlig for å vurdere når de skal gjennomføre prissikringer og hvordan kraftinnkjøpet skal gjennomføres. I alle tjenestetilbud vurderes kundeporteføljenes miljøprofil gjennom VENIs handel av kraft med fornybar og karbonfri opprinnelse. VENIs tjenester reduserer risiko samtidig som vi sikrer langsiktige konkurransedyktige betingelser for våre kunder. Ved å overvåke markedet på kort og lang sikt, er vi i stand til å gjøre anskaffelser og prissikringer til rett tid for dermed å beskytte våre kunder mot markedsvolatilitet og raske prisøkninger.

 

 

“VENI Energy Group er den ledende tjenesteleverandøren for innkjøp av elektrisk kraft til bedrifter i Norden”

 

Samkjøp av kraft

Siden 2006 har VENI tilbudt tjenesten Samkjøp av Kraft, der en nøkkeldriver er å oppnå stordriftsfordeler. Ved å samle kunder i store felles porteføljer gir vi kunder i SMB-segmentet de samme mulighetene som store industrielle forbrukere. Som kunde i en portefølje med et stort samlet volum, bygges det gradvis opp sikringsposisjoner for ditt fremtidige volum, og ved å bruke ulike kontraktstyper kan vi optimalisere risikostyringen. VENIs forvaltede pris er et resultat av 36 måneders aktiv forvaltning av porteføljevolumet. Dette har over tid redusert risikoen for våre kunder i perioder der prisene i markedet har variert mye, samtidig som det har gitt kundene en mer stabil og lav strømkostnad. Ved bruk av ulike typer sikringskontrakter blir porteføljen også posisjonert for å dra fordel av lave kortsiktige priser i markedet. Vårt mål er å sikre en forutsigbar og konkurransedyktig strømpris, med mulighet for lavere pris dersom markedsprisen faller. I perioder hvor markedsforholdene er gunstige kan VENI velge å sikre det forventede forbruket for de neste ett til tre kvartalene fullt ut, og garantere våre kunder et fast pristak for perioden.

Fordeler med porteføljestyringsmodellen:

 • Profesjonell forvaltning av innkjøp av strøm, slik at kundene kan fokusere på egen organisasjon og kjernevirksomhet
 • Ved å optimalisere sikringsnivået gjennom de ulike sesongene, er våre kunder beskyttet mot prisoppgang, typisk i vintermånedene, samtidig som vi utnytter lavprisperioder f.eks. om sommeren
 • Vi tilbyr konkurransedyktige betingelser takket være et stort, aggregert salgsvolum. Levering og fakturering av strøm skjer gjennom valgte fysiske leverandører, mens prissikring følger konkurransen mellom de store aktørene i grossistmarkedet
 • For å redusere våre kunders kostnader søker vi å utnytte perioder hvor markedsprisene faller aktivt, ved å ta sikringsposisjoner for neste års leveranser
 • Våre kunder mottar årlig dokumentasjon på våre handler i opprinnelsesgarantier som et bevis på redusert miljøfotavtrykk av å være VENI-kunde
 • Kundene har tilgang til historisk leverte og estimerte fremtidige priser, samt forbruk via vår VENI kundeportal

Customized Sourcing
Tjenesten Customized Sourcing er basert på rammeverket vi har i Samkjøp av Kraft, men for å imøtekomme behovene til større strømforbrukere tilbyr vi muligheten for å definere skreddersydde og kundespesifikke sikringsstrategier. Tjenesten er tilgjengelig for kunder med et årlig strømforbruk på 8 GWh eller mer. Nøkkelen for denne tjenesten er å identifisere kundens risiko knyttet til prisbevegelser i kraftmarkedet og å bygge sikringsstrategier for å optimalisere kundens portefølje. Ettersom dette er en skreddersydd løsning, kan våre kunder være med på å ta beslutninger om hvordan man skal håndtere og tilpasse seg til den risikoen man er eksponert for i det nordiske kraftmarkedet. Gjennom Customized Sourcing får kunden tilgang til alle relevante markeder og produkter for sikringsformål.

Fordeler med tilpasset innkjøp:

 • Mulighet for å få utarbeidet egen sikringsstrategi spesifikt for den enkeltes kunde behov og risikoprofil
 • Oppfølging fra en dedikert Senior Portfolio Manager
 • Kontinuerlig oppfølging av markedsanalyser, strategier og sikringsmuligheter
 • Regelmessige porteføljemøter med gjennomgang av risiko, mandater og sikringsplan
 • En månedlig porteføljerapport
 • Kundene har tilgang til historisk leverte og estimerte fremtidige priser, samt forbruk via vår VENI kundeportal
 • Kunder på Customized Sourcing kan også påvirke sitt miljøfotavtrykk ved å definere retningslinjene for handel med opprinnelsesgarantier knyttet til eget strømforbruk

Tendering & Hedging

Tjenesten Tendering & Hedging er en skreddersydd tjeneste hvor VENI tilbyr kundens volumer til de ulike leverandørene i markedet. Avhengig av avtalt strategi tar VENI beslutninger alene eller sammen med kunden om når og hvor mye av kundens volum som skal sikres. Leverandørene legger inn bud på marginene de trenger for å levere og administrere hver enkelt kundes forbruk. VENI vil da akseptere det mest attraktive tilbudet basert på margin og vilkår, og vårt team av eksperter vil styre strøminnkjøpet ved å legge inn ordrer for å sikre fremtidige priser når de kort- og langsiktige markedene anses som attraktive.

Målet med Tendering & Hedging er å redusere risiko og sikre forutsigbare og lave strømkostnader for våre kunder.

Er du en offentlig kunde?

Tendering & Hedging oppfyller alle regelverk for offentlige anskaffelser, og er spesielt egnet for offentlige kunder.

Fordeler med anbud og sikring:

 • Offentlig anbudsprosess aktivert i tjenesten
 • Forespørsler på marginnivå og vilkår utlyses, og det beste tilbudet velges
 • Aktiv handel i sikringskontrakter basert på markedssignaler og VENIs kompetanse
 • Oppfølging fra en dedikert porteføljeforvalter
 • Prisen kan fullsikres før leveringsperioden ut ifra kundens preferanser
 • Enklere for kundene å budsjettere sine strømkostnader
 • Kundene kan selv påvirke sitt miljøfotavtrykk ved å definere retningslinjene for handel med opprinnelsesgarantier knyttet til eget strømforbruk
 • Kundene har tilgang til historisk leverte og estimerte fremtidige priser, samt forbruk via vår VENI kundeportal.
Sikrer energi til din bedrift

Sikrer energi til din bedrift