Eneas konsernet er en av Skandinavias ledende aktører innen samkjøps- og energitjenester. Vi skaper verdier for over 40 000 virksomheter innen næringseiendom, industri og landbruk.