Miljøfokus

Eneas konsernet har stor fokus på miljø overfor våre kunder og et godt arbeidsmiljø blant ansatte i konsernet. På vår nettside Det skjer i Eneas kan du lese mer om hvordan det er å jobbe i Eneas.

Eneas Services har sørget for at 12 500 bedriftskunder i Norge og Sverige har elektrisk kraft produsert fra fornybare kilder. Vi har fokus på å være miljøbevisste i våre innkjøp, og handler opprinnelsesgarantier til våre kunder. Med dette har kundene dokumentasjon på opprinnelse fra vannkraftproduksjon og eventuelt andre fornybare energikilder.

Eneas sine kjerneverdier er kundefokus, engasjement, gjennomføringsevne, pålitelighet og nytenkning. Vi jobber hver dag med å bli bedre gjennom våre verdier.

Eneas er et Miljøfyrtårn og har vært sertifisert siden 2007 der vi jobber aktivt med å forbedre oss selv og miljøet. Eneas er også medlem av Grønt Punkt Norge som setter miljøkrav til våre leverandører. Eneas bidrar med økonomiske midler til Bellona og Zero sitt arbeide.

I Eneas ønsker vi å følge den «grønne» tråden i utviklingen av forretning.

miljøindex
Zero
Bellona

Grønt punkt