Samkjøp Strøm

Eneas Samkjøp skaffer sine små og mellomstore bedriftskunder fordelaktige storkundeavtaler på kraft.

Med 30,000 bedriftskunder og et årlig strømforbruk på 7 milliarder kWh, samt 20 års erfaring fra det nordiske kraftmarkedet, har Eneas tyngde og kompetanse til å fremskaffe fordelaktige storkundeavtaler for sine små og mellomstore bedriftskunder.

Eneas sine kunder får tilgang til et produkt som gir:

  • Trygghet og forutsigbarhet på strømprisen 3-4 kvartaler frem i tid gjennom et pristak som vi garanterer. Dette gjør budsjettering enklere, og plutselige prishopp en kald vinter gir ikke ekstra kostnader.
  • «Riktig avtale til riktig tid” – med makspris for forutsigbarhet, og med høyere andel prissikring om vinteren enn om sommeren slik at man får med seg gevinst fra variabel pris om sommeren.
  • Gevinst gjennom lavere pris når innkjøpsprisene i markedet faller – da faller prisen til kundene våre også. Avtalene sikrer handelsberedskap i forhold til markedsutviklingen fremover i tid.
  • Løpende forvaltning av porteføljen gjennom aktiv optimeringshandel for å få prisene ytterligere redusert. Optimeringen utføres av profesjonelle industriaktører med mange års erfaring, i henhold til strenge mandater definert av Eneas. Forvalterne følges nøye opp for å sikre gode resultater over tid.
  • Konkurransedyktige betingelser på grunn av at Eneas sine kunder samlet utgjør et stort volum. Levering og fakturering av kraften utføres av en fysisk leverandør, mens flere forvaltere og krafthandlere har oppdrag på vegne av porteføljen.
  • Kraft med dokumentert fornybar opprinnelse.
  • En profesjonell håndtering av din bedrifts strømanskaffelse, slik at du kan fokusere på det du skal: din kjernevirksomhet!

Det er Eneas sin oppgave å ha full fokus på våre kunders kraftkjøp gjennom oppfølging av leverandører av fysisk kraft og finansiell forvaltning, og å følge med på det som skjer i kraftmarkedet. Dette er Eneas sin kjernevirksomhet. Store volum forenkler rask ordrelegging og handel i engrosmarkedene. Eneas gjør vurdereringene av når man skal binde prisene, for hvor stor andel av volumet og for hvor lenge. Dette gjennomføres med bakgrunn i vår erfaring, kompetanse, og vurdering av markedsutvikling og prisbilde på kort og lang sikt.

Som kunde får du tilgang til markedets beste kraftforvaltningsmiljøer, kontroll på strømkostnaden og forutsigbarhet til budsjettering, og – ikke minst – konkurransedyktige betingelser på dine kraftleveranser.

Alle praktiske forhold vil så langt det lar seg gjøre bli håndtert av Eneas, slik at du får en enklere hverdag.

Eneas har etablert en ny energiveiledertjeneste, der våre kunder kan få tips om enkle energieffektiviseringstiltak, samt veiledning og informasjon om offentlige støtteordninger for energieffektivisering. Om du er interessert er det bare å sende en henvendelse via «kontakt oss» link under. I motsetning til flere av våre konkurrenter, tilbyr vi denne tjenesten gratis til våre kunder!

KONTAKT OSS her og fyll ut kontaktskjema. En av våre konsulenter vil da kontakte deg for en uforpliktende prat.