Fellesmåling FAQ

Hva er min nettariff?

Eneas fakturerer alle målepunkter etter samme nettariff som lokal netteier. Dersom du ønsker å vite mer om dine nettariffer kan du velge link til aktuell netteier, eventuelt kontakte vår kundeservice for mer informasjon.

Netteier

Netteiers hovedside:

Agder Energi Nett AS www.aenett.no
BKK www.bkk.no
EB www.eb.no
Energi 1: Follo – Røyken www.energi1nett.no
Hafslund Nett www.hafslundnett.no
Klepp Energi/Lyse www.klepp-energi.no
Lier Everk www.lier-everk.no
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) www.ntenett.no
Skagerak Energi AS www.skagerakenergi.no
Trondheim Energi Nett www.trondheimenergi.no
Sigtunahem www.sigtunahem.se
VOKKS www.vokks.no
Fortum Distribution AB – Västra Svealand-Västergötland www.fortum.se

 

Hva er årsforbruket mitt?

Årsforbruket kan du finne ved å logge deg inn på Eneas kundeweb og logge deg på med kundenr og PIN-kode som du finner på fakturaen. Ved å gå inn på ”Min leveranse” kan du finne forventet årsforbruk, eller du kan gå inn på timeverdier og selv velge periode du vil se et eksakt forbruk for.

Hvorfor er det overlappende perioder på akontofaktureringen?

Etter hver avregning beregner Eneas en ny akonto for en ny 4-månedersperiode. Den forrige 4-måndedersperioden trekkes fra i sin helhet på linjen ”Tilb.f. akonto”. Dvs at du som kunde har fått nullet ut den forrige innbetalte akontoen, og at den sist beregnede er den gjeldende akonto for neste 4-månedersperiode.

Kan jeg velge avtalegiro og eFaktura?

Eneas tilbyr kundene avtalegiro. Dette kan du ordne i din nettbank. Ta kontakt med din bank dersom du trenger mer informasjon om dette. Det er i dag ikke mulig å velge eFaktura.

Jeg får i dag både nett og kraft fra Eneas. Har jeg mulighet for annen kraftleverandør?

Hvis ikke din eiendomsforvalter har tegnet en fellesavtale for hele bygget kan du selv avtale med en ekstern kraftleverandør om kraftleveranse til din måler. Du må da oppgi målepunktID, kundenavn, adresse og organisasjonsnr./fødselsdato.

Hva betyr overført beløp på min nettfaktura?

Overført beløp kan være:

  • Kreditering av tidligere innbetalte fakturaer
  • Ubetalte fakturaer
  • Beløp på +/- 50 kr
  • Hvis man har blitt fakturert for mye eller for lite

Kan jeg bytte til a konto-fakturering?

Eneas har automatisk avlesning av forbruk time for time. Dersom du i dag mottar fortløpende avregning er det ikke mulig å bytte til a konto – fakturering

Kan jeg endre forfallsdato permanent?

Nei, det er det ikke anledning til.

Hvorfor får jeg purring, jeg har jo betalt?

Din innbetaling var ikke registrert på det tidspunkt vi produserte vår betalingspåminnelse. For selv å sjekke om vi har registrert din innbetaling kan du logge deg inn på Eneass web-portal og logge deg på med kundenr og PIN-kode som du finner på fakturaen. Velg ”Faktura” i menyen til venstre, og du får fram en liste over fakturaer. Trykk på ”+” til høyre for den faktura du har fått purring på, men som du mener du har betalt. Dersom den er registrert betalt hos oss, kommer informasjon om dato vi har mottatt betaling. Ser du at vi har mottatt betaling, kan tilsendt purring bare makuleres.

Hvorfor får jeg purregebyr, fristen har ikke gått ut ennå?

Dette purregebyret skyldes for sen betaling av forrige faktura.

Stengegebyr og gjenåpningsgebyr

Ved stenging og senere gjenåpning av anlegg som er stengt på grunn av manglende betaling, påløper stenge- og gjenåpningsgebyr.

Varselgebyr

Om du ikke har betalt en faktura innen forfall, vil det påløpe varselgebyr.

Forsinkelsesrenter

Hvis du ikke betaler en faktura innen forfall, for eksempel hvis du får betalingsutsettelse, vil det påløpe en forsinkelsesrente. Forsinkelsesrenten vil komme på neste faktura.

Fakturagebyr

Om du ønsker papirfaktura påløper et fakturagebyr.

Hva betyr diversebeløp på min nettfaktura?

Diversebeløp på fakturaen du mottar kan være fakturagebyr, forsinkelsesrente, varselgebyr, stenge- eller gjenåpningsgebyr. Akonto fremkommer også som diversebeløp.

Jeg klarer ikke å betale innen fristen, hva gjør jeg?

Så snart du vet at du ikke får betalt innen fristen, tar du kontakt med oss. Du kan spørre oss om mulighet for å utsette eller dele fakturaen. Tar du ikke kontakt før forfallsdato, vil det bli pålagt purregebyr.

Hvor ofte får jeg nettleie-faktura?

Eneas sender faktura månedlig dersom ikke noe annet er avtalt.

Når kommer fakturaen?

Fakturaen vil være deg i hende om lag tre uker etter hver fakturaperiode dersom ikke noe annet er avtalt.

Hvorfor får jeg to fakturaer?

Du får en faktura fra din strømleverandør for selve strømmen og en faktura fra Eneas for nettleien, som er transporten av strøm til deg.

Hva er nettleie forbruksavgift?

Nettleie forbruksavgift er en avgift som går direkte til staten.

Hva er Nettleie kWh (energiledd)?

Nettleie kWh (energiledd) er nettleie som betales etter hvor mange kWh man bruker.

Hva er Nettleie Fastbeløp?

Nettleie fastbeløp er et gitt beløp per år som alle må betale.

Hvor finner jeg en forklaring på feltene på fakturaen?

Fakturakopier kan du selv hente ved å logge deg inn på Eneas web-portal og logge deg på med kundenr og PIN-kode som du finner på fakturaen. Velg ”Fakturaforklaring” i menyen til venstre, og du får fram en forklaring av feltene på fakturaen.

Hva er forskjell på målernr og målerpunktID?

Din måler har et serienummer som kalles målernr. Det unike punktet en måler er plassert får et eget målerpunktID og denne MålerpunktID vil være den samme selv om måleren byttes. Skal du ha kraft fra annen leverandør, må du oppgi målerpunktID til den nye kraftleverandøren.

Må jeg bruke KIDnr på innbetalingen?

Ja! Det er svært viktig at du bruker riktig KID på betalingen, slik at betalingen går inn på ditt abonnement. Har du flere enn ett abonnement, vil det ikke være mulig å bruke samme KID på innbetalingene.