Skjemaer Eneas fellesmåling

 

Nye rutiner i forbindelse med innføring av Elhub

Innføring av Elhub, kraftmarkedets nye løsning for utveksling av informasjon mellom strømleverandører og netteiere, medfører følgende endringer:

Inn-/utflytting:

  • Kundebytteansvaret flyttes fra til nettselskap til strømleverandør. Strømleverandørene skal ta hånd om alle prosesser knyttet til bestilling og oppsigelse, også å melde fra til nettselskapet.
  • Kunden må selv melde fra til sin strømleverandør ved utflytting. Det vil ikke lenger være mulig å melde utflytting tilbake i tid, utflytting må meldes i forkant.
  • Ved innflytting skal kunden melde fra til sin strømleverandør. For de som ønsker Eneas som strømleverandør kan skjema under benyttes. Kunden vil da få strøm og nettleie på samme faktura.Last ned skjema her eller registrer deg som ny kunde

Målepunkt uten kunde: 

Når Eneas har mottatt oppsigelse fra kundens strømleverandør uten at det er foretatt en ny bestilling på målepunktet, må målepunktet enten stenges eller overføres til forvalter.

Nye målepunkt (ved ombygging e.l.):

Det er viktig at Eneas får informasjon om kunden som skal inn på ny måler fra oppstart. Alle data på ny kunde må være registrert hos Eneas straks anlegget er klart og spenningssatt. Dette er ikke mulig å registrere bakover i tid.

Nedtatt/stengt måler:

Det er viktig at Eneas får opplysninger om dette fortløpende da det ikke er mulig å registrere dette bakover i tid. Opphørsdato må være minimum en kalender dag fremover over i tid.

Retningslinje for å sikre rask og korrekt levering av målerutstyr, samt sikre at både installatører, driftspersonell og Eneas har riktig informasjon rundt det fellesmålte anlegget. Det er viktig at alle involverte parter følger denne beskrivelse.

Bestilling av målerutstyr

Kunde/installatør bestiller utstyr til nytt målepunkt ved å fakse/skanne følgende skjema til Eneas. Ansvarlig for innsendelse av skjema er utbygger.
Last ned skjema »

Tilbakemelding på installasjon av nytt målepunkt

Tilbakemelding på installert utstyr innrapporteres ved å fakse/skanne følgende skjema til Eneas. Informasjonen benyttes av Eneas installatør som reiser ut for å installere utstyr for toveiskommunikasjon på måleren. Ansvarlig for innsendelse av skjema er installatør på anlegget.
Last ned skjema »