Forvalterportal

Eneas Energy AS med kjernevirksomheten Måling og Energiadministrasjon (Fellesmåling) har endret navn til VENI Metering AS. Selskapet beholder samme org. nummer og fortsetter å levere måling og avregningstjenester til kunder og forvaltere. Besøk våre nye hjemmesider: www.venienergi.no