Energirevisjon

Eneas Energirevisjon – Fakturakontroll av dine strømfakturaer

Hver femte bedrift som gjennomfører Eneas Energirevisjon, oppdager at de betaler mer enn de skal.

Bedrifter av alle størrelser kan spare på en gjennomgang av kraft- og nettregningene.

Komplekst marked gjør det vanskelig å være kunde

Som følge av kompliserte regelverk og tariffstrukturer i det nordiske kraftmarkedet, kreves det en spesifikk kompetanse for å gå kraft- og
nettleverandørenes fakturaer etter i sømmene. Denne kompetansen besitter Eneas. Eneas har siden 1995 tilbudt tjenesten Energirevisjon.

Ingen feil – ingen kostnad

Det finnes ingen økonomisk risiko forbundet med å gjennomgå en Energirevisjon. Eneas fakturerer en avtalt prosentandel av refusjon og besparelse bedriften
oppnår. Finner vi ingen feil, vil det heller ikke koste noe. I omtrent 20 prosent av revisjonene oppdager Eneas potensiale for refusjon og besparing. I
disse tilfellene tar vi saken mot leverandører/myndigheter inntil refusjon er gjennomført og feilene rettet opp.