Måling og fakturering

Eneas benytter målere med timebasert registrering og automatisk innsamling. Vi startet med timemåling med toveiskommunikasjon i år 2000 og har gode systemer og høy kompetanse på innsamling av målerverdier, kontroll og validering av data.

For kraft- og nettselskap:
Eneas tar ansvar for måling, avregning og fakturering for kraft- og nettselskap som ønsker å outsource denne prosessen. Måleravdelingen vil sørge for effektiv innsamling og kvalitetssikring av data. Dataene kan overføres til kundens faktureringssystem eller kunden kan velge å overlate ansvar for fakturering til Eneas.