Målerstruktur

Mange forvaltere erfarer at det kan være utfordrende å foreta korrekt måling, avregning og fordeling av energikostnader i et bygg. Bruksendringer, ombygginger og endringer i leietakerforhold har kanskje komplisert målerstrukturen over tid.

Eneas har spesialisert seg på å optimalisere målerstrukturen i bygg.  Vi kan energimåling og er opptatt av å sikre korrekt og effektiv måling av fellesanlegg og leietakere.  I første omgang kartlegger vi bygget gjennom en fysisk befaring før vi utarbeider en målerstruktur som gir grunnlag for en rettferdig og korrekt avregning. Der det er ønskelig med en god oversikt over energiflyten i bygget vil vi designe en struktur som også ivaretar detaljert måling av tekniske anlegg.