Fellesmåling

Eneas fellesmåling er en geografisk uavhengig nettjeneste som er skreddersydd for næringsbygg med mange leietakere. Vi leverer en komplett løsning der vi ivaretar korrekt avregning og fakturering av nettleie til alle leietakere, inkludert fordeling og fakturering av fellesanlegg om ønskelig. All måleravlesning foregår automatisk pr time slik at driftsansvarlig får full oversikt og kontroll over strømforbruket i bygget.

Ved inngåelse av fellesmålingsavtale sørger Eneas for etablering av AMS målere og ivaretar løpende fakturering av nettleie til leietakere og fellesanlegg. Fellesmåling inkluderer bl.a.:

  • Automatisk måleravlesning pr time i alle områder
  • Løpende kontroll av energiforbruket i bygget (hovedmåler minus undermålere)
  • Tilgang til ePortal med oversikt over alle målere i bygget, forbruk, effekttopper etc.
  • Fritt valg av kraftleverandør
  • Fakturering og oppgjørsrisiko ivaretas av Eneas
  • Drift og vedlikehold av målerparken ivaretas av Eneas
  • Fordeling og fakturering av kostnader for fellesstrøm, fjernvarme, fjernkjøling kan ivaretas av Eneas etter avtale

ePortal

Tilgang til ePortal for full oversikt over målere er en av tjenestene i Eneas fellesmåling. Klikk her for mer info.

Energieffektiv drift

Med Fellesmåling fra Eneas blir alle timesverdier overført automatisk til ditt EnergiOppfølgingSystem (EOS). EOS er det viktigste verktøyet for å utnytte energikildene på mest mulig effektiv måte.