ePortal

ePortalen gir deg raskt oversikt over alle målere i byggene du forvalter; inkl. målernr., målernavn, hvem som står som abonnent og forbruk.  Du kan se strømforbruket pr måler eller for hele eiendomsporteføljen i alle formater og sammenligne perioder etter ønske.

Eneas ePortal

Strømforbruket i kWh vises pr måler; eller gruppert som «forvalter», «ledige arealer» og «leietakere». Verdiene som vises i ePortalen = fakturagrunnlag. I ePortalen kan du enkelt identifisere effekttopper i perioden. Søylene som viser målerverdier er gjort interaktive slik at du kan klikke deg videre på den søylen du ønsker å studere nærmere til du kommer ned på timenivå. Effekttoppen i perioden er markert med en rød prikk slik at du raskt kan identifisere på hvilket tidspunkt denne inntraff.

Eneas ePortal