Om Eneas

Om Eneas

Eneas konsernet er en av Skandinavias ledende aktører innen samkjøps- og energitjenester. Vi skaper verdier for over 40 000 virksomheter innen næringseiendom, industri og landbruk.

Historie

Norge var først ute med liberalisering av kraftmarkedet i Skandinavia. Norsk Energirevisjon AS (NERAS) ble etablert i Drammen i 1995 av blant annet gründer Thomas Hakavik, som fortsatt er konsernsjef i Eneas. Bakgrunnen for etableringen var kunnskap om at en rekke bedrifter med stort energiforbruk hadde inngått ugunstige avtaler med energileverandørene, og dessuten ble feilaktig fakturert i kjølevannet av et komplekst nytt regelverk. NERAS etablerte konseptet Energirevisjon og behovet for fakturakontrolltjenesten vokste raskt i det liberaliserte kraftmarkedet. Til dags dato har Energirevisjonstjenesten fått refundert flere hundre millioner kroner for sine bedriftskunder.

I 1996 ble Encom AS etablert sammen med tjenesten Fellesmåling av næringsbygg. Konseptet ble basert på en forenkling av administrasjon og tilrettelegging for energieffektiv drift av bygg med flere leietakere, uten merkostnad for byggeier eller leietakere. Fellesmålingstjenesten er i dag markedsledende i Norge.

Selskapene fikk gjennom Energirevisjon og Fellesmåling utvidet kunnskap om muligheter for energieffektivisering av næringsbygg, og i 1998 signerte selskapet sin første Energy Performance Contract (EPC) med Aker Solutions der NERAS prosjekterte energieffektive tiltak.

I 1999 etablerte selskapet seg i Gøteborg og startet Energirevisjon for bedrifter i Sverige. Samme år ble callsenteret Neras Direkte AS startet i Trondheim der man solgte Energirevisjonstjenesten via B2B telemarketing, samt tok oppdrag for større eksterne aktører som blant annet Telenor.

Statoil ASA kom inn på eiersiden i 2001 med fokus på å etablere flere energitjenester. NERAS hadde stor vekst i disse årene hvor man årlig hadde en dobling i omsetning. I 2005 arrangerte Thomas Hakavik en management buy-out og fikk inn nye strategiske investorer innen eiendom, som igjen satte større fart på utviklingen av energieffektivisering og EPC. I forbindelse med eierskifte fusjonerte Norsk Energirevisjon AS og Encom AS, det nye selskapet fikk navnet Eneas Energy AS.

I 2006 ble energieffektiviseringsselskapet Eneas Energy AB etablert i Strängnäs utenfor Stockholm, samtidig som Neras Direkte startet sin callsentervirksomhet i Østersund.

For å styrke kompetansen innen byggautomasjon kjøpte Eneas Energy AS selskapet Intent AS i 2007. Etter dette har sentral driftskontroll (SD) vært en sentral del av energieffektiviseringstjenestene til Eneas i Norge. Samme år startet konsernet sitt eget kraft forvaltningsmiljø med navnet Samkjøp som tok på seg oppgaven med å skaffe best mulig vilkår på kraftleveranse til bedrifter i SMB-markedet. Samkjøp består i dag av 12 500 bedriftskunder i Norge og Sverige.

I 2009 gjorde man et oppkjøp av EnergiCompagniet AS for å styrke kompetansen innen prosjektstyring. EnergiCompagniet og Intent ble begge fusjonert inn i Eneas Energy AS.

Høsten 2010 kjøpte Londonbaserte Palamon Capital Partners Ltd. seg inn som største aksjonær i Eneas konsernet. Palamon er et private equity fond, som så spennende utviklingsmuligheter i Eneas konsernet.

Ut i fra Eneas sin store og brede kundeportefølje ble det i tillegg til strøm og energieffektivisering etablert flere tjenester. De siste årene har konsernet etablert Eneas Broker AS, som tilbyr samkjøp på forsikring, hvor SMB-kunder oppnår storkunderabatter, samt Costsavers AS som profesjonell innkjøpsorganisasjon for samme kundesegment. Det satses også på videreutvikling av samkjøps- og energitjenestene i Norge og Sverige.

Konsernet består i dag av flere selskap under Eneas Group Holding AS. Eneas sine samkjøpstjenester ligger under Eneas Services AS med datterselskaper og måling og energiadministrasjon ligger under Eneas Energy AS med datterselskaper.

Sommeren 2016 solgte Palamon sine aksjer i Eneas konsernet til Norvestor som nå er største aksjonær. Norvestor er et private equity fond, med hovedsete i Oslo, Norge. Eneas ser frem til en spennende og utviklende reise videre med Norvestor.

I mai 2017 kjøpte Eneas Yrittäjäin Sähkönhankinta OY, en uavhengig energitjeneste-aktør med ca 3000 kunder i det finske elektrisitetsmarkedet.

I november 2017 gjorde Eneas Group Holding AS (“Eneas”) et oppkjøp av Enegia Market Services OY i Finland og Enegia Sweden AB i Sverige (“Enegia Market Services”). Med disse oppkjøpene styrker Eneas sin posisjon som den ledende nordiske aktøren innen samkjøps- og energitjenester for små og mellomstore bedrifter.

Etter disse oppkjøpene leverer Eneas energitjenester til mer enn 40.000 bedriftskunder i Norden, og håndterer innkjøp av ca. 7,3 TWh i året.

 

Eneas Norge

Eneas.no

Det skjer i Eneas

Eneas FAQ

Eneas Nett

Eneas Blogg

Eneas Internasjonalt

Eneas Energy

Eneas Sweden

Eneas Finland

Eneas Sweden Blog

Eneas Sweden News

Eneas Sweden FAQ

Det händer i Eneas

Sahkonhankinta

Sosiale Medier

Eneas Linkedin

Eneas Facebook

Eneas Wiki

Eneas Google+

Eneas Twitter

Referanser

IKT Norge

NELFO

Sysco

Forhandler.no