Strømavtaler Fellesmåling

Garantipris for bedriftskunder i Eneas fellesmålte bygg
Nå kan du sikre deg mot store endringer i strømprisen og du betaler aldri mer enn den til enhver tid gjeldene maksprisgarantien fra Eneas.

Priser og avregning på Eneas maksprisgaranti
Ny avregningspris for perioden blir beregnet etter månedsskiftet.
Gjeldende tak fra 1. des 2016 for garantiprisen: 79,5 øre/kWh inkl. elsertifikat. Prisen gjelder inntil videre. Ny garantipris og avtalelengde varsles 14 dager før endring.

Fastbeløp: 49 kr/mnd.
Offentlige avgifter og nettleie kommer i tillegg

Leveringsperiode: Ingen bindingstid