Strømavtaler Fellesmåling

Garantipris for bedriftskunder i Eneas fellesmålte bygg
Nå kan du sikre deg mot store endringer i strømprisen og du betaler aldri mer enn den til enhver tid gjeldene maksprisgarantien fra Eneas.

Priser og avregning på Eneas maksprisgaranti
Ny avregningspris for perioden blir beregnet etter månedsskiftet.
Gjeldende tak fra 1. januar 2019 for garantiprisen: 99,5 øre/kWh inkl. elsertifikat og opprinnelsesgaranti. Prisen gjelder inntil videre. Ny garantipris og avtalelengde varsles 14 dager før endring.

Fastbeløp: 49 kr/mnd.
Offentlige avgifter, nettleie og moms kommer i tillegg.

Leveringsperiode: Ingen bindingstid.