Samkjøp FAQ

Når får jeg oppstart?

Eneas sjekker alltid tidspunkt for opphør med nåværende leverandør. Vi ber ny leverandør om å overta leveransen fra opphørsdato i eksisterende avtale.

Hvor ofte bytter dere leverandør?

Eneas gjør en løpende vurdering av resultatene og samarbeidet med de ulike leverandørene ved utløp av hver avtaleperiode når vi gjør nye opphandlinger. Ved store markedsskift, kan tidspunktet for bytte ha stor innvirkning på avtalevilkår. Vi vil løpende vurdere dette slik at vi kan dra nytte av dette

Hvordan velger dere leverandør?

Basert på de kravene vi stiller i vår tilbudsforespørsel velger vi den leverandøren som leverer det beste tilbudet, og som er nærmest de kravene vi stiller. Alle erfaringer ved tidligere samarbeid er med på å påvirke valget.

Trenger dere måleravlesning for oppstart?

Dersom dere har en måler som ikke er fjernavlest er dette nødvendig. Dere vil i så fall være vant med at netteier kontakter dere med melding om å sende inn målerstand. Avlesning i forbindelse med leverandørbytte må skje på eget initiativ og rapporteres til Eneas. Målerstand er ferskvare og kan ikke være eldre enn 14 dager ved byttedato.

Etter overgang til ny leverandør skal du fortsatt forholde deg til din nettleverandør for måleravlesninger.

Hvilke valg gjør dere for meg som kunde?

Vi finner riktig leverandør, riktig avtaletype og prismodell med riktig varighet basert på de vurderingene Eneas har gjort av markedet og mottatte tilbud fra ulike leverandører. Etter at du er blitt kunde vil vi også ta hensyn til riktig tidspunkt for inngåelse av neste kraftavtale.

Er det allerede bestemt hvilken leverandør og avtale jeg får?

Når du som kunde inngår avtale med oss får du info om hvilken avtale du får. Dette kan være en allerede fremforhandlet avtale, men det kan like gjerne være en nyopprettet avtale da Eneas endrer dette fra en dag til den neste.

Når vil leverandøren fakturerer meg?

Vi ber om så gode betalingsbetingelser som mulig. Disse vurderes opp mot vilkår for øvrig. Normalt vil vi be om månedlig etterskuddsvis betaling per 14 dager, eller bedre. Kvartalsvis fakturering har forekommet, samt hver andre måned. Ved spesielle modeller og for kunder med dårlig kredittvurdering vil forskuddsvis fakturering forekomme.

Får jeg akonto eller avregning?

Dette vil være avhengig av prismodell og størrelse på forbruket, og litt opp til hvilke muligheter leverandøren gir oss. Vi tilstreber å få til etterskuddsvis avregninger.

Er det mulig å få avtalegiro/autotrekk fra leverandør?

De fleste leverandører tilbyr avtalegiro/efaktura. For bedriftskunder er det mest vanlige elektronisk fakturering i e2b-standarden. Ikke alle tilbyr e2b, men i hovedsak tilbyr alle en eller annen form for elektronisk fakturering. Vi etterspør dette.

Er det mulig å utsette betaling av strømregningen?

De fleste leverandører er medgjørlige, men dette er noe som må tas opp med den enkelte leverandør.

Er det mulig å utsette betaling av årlig honorar? I så fall, hvor lenge og evt i flere delbetalinger?

Ja, det er mulig å utsette betaling av årlig honorar. Det er mulig å utsette honoraret i opptil 6 mnd med maks 2 delbetalinger.

Kan jeg bli kunde hos dere om jeg ikke er kredittverdig?

For å sikre oppstart hos ny leverandør ønsker ikke Eneas kunder som ikke er kredittverdige.

Hvordan følger dere opp kundene? Hva vil jeg motta informasjon om, hvor ofte?

I første rekke vil du få løpende informasjon vedr. hva vi gjør for å få oppstart. Videre så følger vi opp kundene ved at vi sender ut en kraftmarkedsbulletin flere ganger årlig. Denne bulletinen vil komme når vi har gjort aktive valg. Der vil det være informasjon om hva vi har oppnådd i ditt fond, samt informasjon om hva vi forventer videre.

Hvor lenge er jeg bundet til avtalen med Eneas?

Eneas praktiserer løpende oppsigelser hvilket vil si at den dagen vi evt. får inn din oppsigelse så vil ikke Eneas lenger inngå nye avtaler på vegne av deg som kunde. Er du tilknyttet en kraftavtale som er fremforhandlet av Eneas, så vil vårt avtaleforhold løpe tilsvarende lengden på den inngåtte avtalen.

Hvor lange avtaler kan dere inngå?

Vi har mulighet til å inngå avtaler med varighet på inntil 36 mnd. Historikk viser at vi inngår avtaler fra 0 – 36 mnd. Dette er viktig fordi vi vet at for å kunne oppnå gode priser må vi gi våre leverandører langsiktighet samt at vi oppnår bedre vilkår ved lengre avtaler. Denne evalueringen gjøres utifra det gitte markedsperspektiv.

Hvor mange kunder og hvor stort volum forvalter dere?

Vi har ca 14.000 foretak tilsluttet vår avtale (fordelt på Norge og Sverige). Alle disse kundene tilsvarer ca 1.800 gWh (millioner kWh). Vi bistår i tillegg større enkeltkunder med kraftinnkjøp.

Hvor lenge har dere tilbudt tjenesten Samkjøp av strøm?

Vi har holdt på med krafthandel siden 1995, men konseptet med Samkjøp av Strøm i dagens form, startet vi med i 2006.

Hvilke resultater har dere oppnådd?

Historisk har vi oppnådd gode resultater for våre kunder. Dette har selvfølgelig variert fra år til år, men felles for alle våre porteføljer er at de har oppnådd gjennomsnittlige årspriser under spotpris. Dvs. at vi har også levert priser over markedspris, men dette har kun vært enkeltperioder.

Hvordan vet jeg at dere har inngått ny avtale?

Vi vil informere alle våre kunder om de valg vi gjør for dem. Dette sendes ut i en egen melding.

Vil det påvirke min nettleie om jeg går inn i avtale med dere?

Nei, nettleverandør har monopol og nettleien er underlagt offentlig reguleringer og har derfor ingenting med ditt valg av strømleverandør å gjøre. Har du profilmålte målere, vil du derfor fortsatt måtte melde målerstander til netteier.

Får jeg flere forskjellige fakturaer om jeg tegner avtale med Eneas?

Ja, du beholder din nettleverandør, mens kraftfaktura vil du få fra den strømleverandøren Eneas vil tegne på dine vegne. I tillegg til dette vil du en gang i året få faktura fra Eneas med vårt honorar.

Kan jeg få garanti for grønn kraft?

De fleste leverandører kan i dag tilby grønne sertifikater. Om man vil tegne avtale på grønne sertifikater er frivillig, men dette er et effektivt virkemiddel som fremmer utbygging av ren, fornybar energi fra kilder som vind, vann og bio. Prisen på sertifikatene kan variere noe fra leverandør til leverandør.

Hva er dagens kraftpris?

For dagens kraftpris se www.nordpoolspot.com her fremkommer dagens MWh pris.