Fellesmåling kundebytteskjema

Bestilling / Endring av kundeforhold

Det er viktig å sikre at Eneas vet hvilke kunde/leietagere som til enhver tid befinner seg i det enkelte lokale. Ved opprettelse av nytt målepunkt skal følgende skjema om kundeforhold sendes til Eneas. Ansvarlig for innsendelse av skjema er ny leietager av lokalet. Ved kundebytte benyttes det samme skjema for å endre eksisterende kundeforhold hos Eneas. Ansvarlig for innsendelse av skjema er tidligere kunde/leietager av lokalet. Hvis tidligere kunde/leietaker ikke er tilgjengelig sendes skjema inn av ny leietaker. Dette bør i begge tilfellene gjøres i samråd med utbygger/forvalter.

Last ned skjema »