Skjemaer Eneas fellesmåling

Retningslinje for å sikre rask og korrekt levering av målerutstyr, samt sikre at både installatører, driftspersonell og Eneas har riktig informasjon rundt det fellesmålte anlegget. Det er viktig at alle involverte parter følger denne beskrivelse.

Bestilling av målerutstyr

Kunde/installatør bestiller utstyr til nytt målepunkt ved å fakse/skanne følgende skjema til Eneas. Ansvarlig for innsendelse av skjema er utbygger.
Last ned skjema »

Tilbakemelding på installasjon av nytt målepunkt

Tilbakemelding på installert utstyr innrapporteres ved å fakse/skanne følgende skjema til Eneas. Informasjonen benyttes av Eneas installatør som reiser ut for å installere utstyr for toveiskommunikasjon på måleren. Ansvarlig for innsendelse av skjema er installatør på anlegget.
Last ned skjema »

Bestilling / Endring av kundeforhold

Det er viktig å sikre at Eneas vet hvilke kunde/leietagere som til enhver tid befinner seg i det enkelte lokale. Ved opprettelse av nytt målepunkt skal følgende skjema om kundeforhold sendes til Eneas. Ansvarlig for innsendelse av skjema er ny leietager av lokalet. Ved kundebytte benyttes det samme skjema for å endre eksisterende kundeforhold hos Eneas. Ansvarlig for innsendelse av skjema er tidligere kunde/leietager av lokalet. Hvis tidligere kunde/leietaker ikke er tilgjengelig sendes skjema inn av ny leietaker. Dette bør i begge tilfellene gjøres i samråd med utbygger/forvalter.
Last ned skjema »