Forvalterportal

Eneas Energy vil endre navn til VENI Metering.

Selskapet beholder org. nummer og forblir en del av samme konsern som tidligere.
Nytt navn skal etter planen være på plass innen 1. juni 2019. Nærmere informasjon kommer.

ePortal login:

Logg inn i ePortalen her.
NB! P.g.a. innføring av Elhub 18. februar så kan det forekomme avvik i målerverdiene i ePortalen i en periode. Dette forventes å være korrigert innen midten av mai.

Kontakt post@eneasenergy.no for brukernavn og passord.

Eneas ePortal forbruksoversikt

ePortalen viser strømmålere og strømforbruket i bygget. Alle målerverdier er tilgjengelig i portalen, forbruk pr år, pr mnd., pr uke, pr dag og pr. time vises i graf og tabellform. Verdiene oppdateres kontinuerlig, men vær oppmerksom på at siste ukes verdier ikke er verifisert og kan være mangelfulle. Forvalter du flere bygg kan du raskt få en oversikt over hvilke bygg som har høyest energiforbruk. Du kan også sammenligne utviklingen av energiforbruket i din eiendomsportefølje.

Youtube Her finner dere brukerveiledningen til Eneas ePortal på Youtube

EOS (EnergiOppfølgingsSystem) login:

Tilgjengelig for brukere som har EOS-avtale gjennom Eneas.Energioppfølgingssystem er et verktøy for systematisk og periodisk kontroll av energiforbruk justert for utetemperatur, produksjonsnivåer, luftkvalitet og andre kostnadsdrivere.